Atlas > Rostliny > Vyšší dvouděložné rostliny > Hořcotvaré > Toješťovité > Brčál > Brčál menší - Vinca minor ( Linné )
Atlas

Brčál menší - Vinca minor ( Linné )

Brčál menší - Vinca minor ( Linné ) Říše: Plantae, rostliny
Třída: Rosopsida, vyšší dvouděložné rostliny
Řád: Gentianales, hořcotvaré
Čeleď: Apocynaceae, toješťovité
Rod: Vinca, brčál
Druh: Vinca minor, Brčál menší
Další názvy: barvínek menší; brčál barvínek
Rozšíření: listnaté lesy, křoviny, roztroušeně v celé Evropě od nížin po podhůří na stinných stanovištích, pěstována i  jako okrasná rostlina.
Délka života: vytrvalá bylina
Doba květu: březen až červen
Velikost: 10 - 50 cm
Popis: Dlouze plazivý, dřevnatějící a kořenující válcovitý oddenek je dlouhý i 80 cm, na uzlech vyhání trsy výhonků lodyh. Nekvetoucí lodyhy jsou plazivé, kořenující až 1 m dlouhé,  kvetoucí vystoupavé  lodyhy rostou do výšky 10 - 20 cm. Listy jsou kožovité, vstřícné, stálezelené, kopinaté až elypsovité, celokrajné, lysé.  Pětičetné květy 2 až 3 cm široké vyrůstají v úžlabí listů jednotlivě na stopce o délce 1 - 2 cm. Koruna srostloplátečná,  korunní lístky světle modré až modrofialové, zřídka bělavé nebo narůžovělé, obvejčitě klínovité. Kalich pěticípý, nálevkovitý, mnohem kratší než koruna.  Semeník svrchní, plodem jsou dva naspodu srostlé měchýřky, které obsahují válcovitá, hrubě bradavičnatá, až 9 mm dlouhá hnědá semena.
Zajímavosti: Jedovatá rostlina. Zjištěn obsah alkaloidů.Dříve byl barvínek hojně užíván v lidovém léčitelství, dnes je však užíván jen pomálu. Sbíranou částí byla nať (Herba vincae), ze které se izolují alkaloidy (vinkamin, vinkamidin, vinkaminorein, vinkaleukoblastin, isovinkamin, pervincin), kterých je přítomno 0,1 až 0,7%. Dále obsahuje saponiny, třísloviny, pektin, amorfní hořčinu vincin a deriváty kyseliny flavonové a ursolové. Droga snižuje krevní tlak, užívala se pro potlačení dráždivosti při kašli, působila ale i sedativně, bývala užívána při cukrovce. Alkaloid vinkaleukoblastin způsobuje snížení počtu bílých krvinek a potlačuje růst nádorového bujení, čehož by mohlo být využito při léčbě některých krevních chorob a zhoubných nemocí. Droga bývala užívána rovněž při léčbě nejrůznějších krvácivých stavů (krvácení z nosu, z dásní nebo při krvácení ženských orgánů),   i při léčbě zánětů sliznice dutiny ústní, střevní, při zánětu průdušek a plic. Myrmekochorní ( semena rozšiřují mravenci), ale množí se převážně vegetativně. Často tvoří kompaktní porosty pokrývající plochy, což bývá využíváno při osazování okrasných ploch. Ve středověku bývala rostlina údajně používána " i k účelům čarodějným".
   Přístupy: 315
RSS Feeds

Vybrali jsme pro vás

Banner
Banner
Banner

Novinky v katalogu