Tisk

Založení akvária

  1. Přinesenou nádrž vybalíme, pokud to dovoluje velikost nádrže, tak ji vypláchneme čistou vodou a vysušíme, zvláště vnější zadní stěnu.

  2. Pokud jsme se tak rozhodli, nalepíme pozadí (plastové z vnější zadní, případně boční stěny, vnitřní plastické přichytíme několika kapkami silikonového lepidla).

  3. Akvárium postavíme na určené místo, kde jsme už dopředu pamatovali na příslušný počet elektrických zásuvek ( minimálně bude potřeba na osvětlení, na filtr a na topení), případně už přichystali spínací hodiny. Pamatujme přitom na přiměřenou podložku (viz předchozí).

  4. Nasypeme akvarijní substrát a rozmístíme dekorace (kořeny, úkryty). Bereme už předem ohled na umístění filtru, topení a na místo kde budeme krmit. Je vhodné, mít předem představu o rozmístění dekorací a rostlin, případně si i pořídit plánek.

  5. Nalejeme část vody (15 cm až asi 1/3 nádrže) a nasadíme rostliny. U jednotlivých druhů postupujeme individuálně ( drobné kobercové druhy v sadbovačích zapravíme do substrátu i s obalem kořenů – jinak se trsy rozpadají a nedaří se je jakkoli uchytit, větším rostlinám s dostatečně vyvinutými kořeny zakracujeme kořeny asi o 1/3). Nejdůležitější v tento okamžik je, rostliny udržet pevně zakotveny v substrátu. Správně zasazená rostlina vypadá tak, že místo, z kterého vyrůstají listy, zůstává nad substrátem ( obzvlášt důležité u Vallisnerií a Echinodorů), ale lze to napravit povytažením rostliny, až se částečně zakoření ( asi za týden až 10 dní). Pokud jsme nepoužili obohacený substrát, umístíme k rostlinám, u nichž je to vhodné, kořenové hnojivo ( kuličky nebo tabletky zcela ponoříme do substrátu, aby nekalily vodu).

  6. Dopustíme nádrž až nahoru ( od horního okraje necháme asi 2 – 4 cm, aby se voda zčeřená filtrací nedostala mimo nádrž) a umístíme filtr a topení ( případně teploměr a další vybavení).

  7. Použijeme přípravek na úpravu vodovodní vody a po několika hodinách přípravek obsahující živé bakterie do filtru.

  8. Nad akvárium umístíme osvětlení a uvedeme do chodu filtr, topení a osvětlení. U osvětlení, pokud máme spínací hodiny, nastavíme dvanáctihodinový cyklus spínání. Jako prevenci proti růstu řasy můžeme nastavit polední pauzu ( ne delší než 1 hodina).

  9. Pokud to okolnosti dovolí, je dobré vpustit rybky nejdříve za týden.